Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM)

Moerdijk
Foto: PortPictures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM) heeft nog zo’n 100 hectare grond voor de vestiging van nieuwe, of de uitbreiding van bestaande, bedrijven. Dit is nu niet mogelijk omdat de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden al zijn overbelast. De drie betrokken partijen (provincie Noord-Brabant, het Havenbedrijf Moerdijk en gemeente Moerdijk) onderzoeken hoe vestiging alsnog mogelijk is zonder verdere aantasting van natuur. Zo onderzoeken zij of en hoe bedrijven in- en extern kunnen salderen, in combinatie met een onderzoek naar passende bronmaatregelen en de kansen die circulair werken biedt om stikstofuitstoot (en CO2) terug te dringen. De havenstrategie en andere koppelkansen (Schone lucht akkoord, Klimaatakkoord, etc.) worden betrokken bij het onderzoek. De provincie stelt een team samen met de benodigde expertise. Zowel vanuit het oogpunt van natuur als vanuit het belang van economie en werkgelegenheid is dit een project om van te leren voor andere gebieden in Brabant.

Doel

Invulling van een beschikbaar bedrijventerrein met een biobased of circulair economie cluster, zonder verdere belasting van Natura 2000-gebieden.

Partners

Het Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant.

Planning

De voorbereidingen van het project lopen. Naar verwachting worden de eerste resultaten eind 2020 opgeleverd.

Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM)
Foto: Paul Martens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen