Schil om het Ulvenhoutse Bos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Ulvenhoutse Bos is een van de kleinste Natura 2000-gebieden in onze provincie, gelegen ten zuiden van Breda. In de omgeving van het Ulvenhoutse Bos vinden op korte termijn ontwikkelingen plaats die relatief veel stikstofruimte vragen en daarmee impact hebben op dit Natura 2000-gebied. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van 6.000 woningen in de gemeente Breda, de verbreding van de A58 en de aanleg van bedrijventerreinen. Ook de uitbreiding van Logistiek Park Moerdijk heeft effect op het Ulvenhoutse Bos. In het Ulvenhoutse Bos werkt de provincie Noord-Brabant nauw samen met Staatsbosbeheer, ZLTO, gemeente Breda, gemeente Alphen-Chaam en Waterschap Brabantse Delta, maar ook het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zitten aan tafel. 

Doel

Doel van de gebiedsgerichte aanpak is om gezamenlijk te zorgen dat het natuurherstel in het Ulvenhoutse Bos verbreed kan worden, dat agrariërs in en rondom het gebied perspectief kan worden geboden en te bekijken hoe de projecten in de directe omgeving kunnen bijdragen aan de kwaliteiten van het bos. 

Partners

Staatsbosbeheer, gemeente Breda, gemeente Alphen-Chaam, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant.

Planning

  • Begin 2020 – Eerste (online) bijenkomst.
    Wensen en ambities van de verschillende partners besproken
  • April – september 2020 – Vervolg (online) bijeenkomsten.
  • Begin 2021 – Besluit gezamenlijk Plan van Aanpak gebiedsgerichte aanpak 2021-2022
  • Maart 2021 – Start quick wins Plan van Aanpak gebiedsgerichte aanpak in samenspraak met omgevingspartijen.
Cookie-instellingen