Stel uw vraag

Heeft u een vraag over (de aanpak van) stikstof? Dan helpen we u graag naar de juiste kanalen om uw vraag te stellen. 

 

Vragen over stikstof, vergunningverlening, AERIUS en Natura 2000

Gaat uw vraag over stikstof, vergunningverlening, AERIUS of Natura 2000. Bekijk dan meer informatie en vragen en antwoorden op www.aanpakstikstof.nl. Of stel uw vraag aan de Helpdesk Stikstof van BIJ12:

Helpdesk Stikstof

 

Vragen over uw specifieke vergunning(saanvraag)

Gaat uw vraag over uw (toekomstige) vergunning(saanvraag). Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) via: info@odbn.nl

Omdat de vergunningverlening langere tijd heeft stil gelegen, is bij de Omgevingsdienst een grote werkvoorraad ontstaan. Vergunningaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Verder is voor een aantal onderwerpen eerst duidelijkheid van het Rijk nodig voordat vergunningen verleend kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor beweiden en bemesten en voor extern salderen met veehouderijen. Hierdoor kan het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk. Wij vragen daarvoor uw begrip.


Vragen over de beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 

Gaat uw vraag over de beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant. Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Vul dan het vragenformulier in. 

 

Momenteel ontvangen we erg veel vragen, we proberen alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Excuses voor het ongemak.

 

 

Cookie settings