Ik moest mijn activiteiten tot nu toe melden. Wat is er veranderd?

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State geldt voor alle gemelde activiteiten alsnog een vergunningplicht.

Hebt u de destijds gemelde activiteiten uitgevoerd conform de toen geldende wet- en regelgeving? Dan hebt u te goeder trouw gehandeld. Er zal dan ook niet actief gehandhaafd worden.  De provincie heeft besloten om niet actief alle Wnb-vergunningplichtige bedrijven aan te schrijven, maar in te zetten op de bedrijven die een Wabo-aanvraag indienen of via regulier toezicht in beeld komen. De provincie wil alle bedrijven stimuleren een aanvraag in te dienen. Volledige aanvragen waaruit blijkt dat de stikstofruimte alleen via extern salderen beschikbaar is, worden zo ver als nu kan in procedure genomen. Afronding kan pas plaatsvinden als het instrumentarium voor extern salderen beschikbaar is. Bedrijven worden wel onder de aandacht gebracht voor de Gebiedsgerichte aanpak stikstof in de provincie. De uitgangspunten in Brabant sluiten aan bij de lijn van het Rijk. 

Gaat het om een project dat gemeld moet worden, maar dat nog niet is gerealiseerd? Dan kunt u dit op dit moment alleen nog met vergunning uitvoeren. De provincies en het Rijk werken via de Gebiedsgerichte aanpak stikstof verder uit wat in deze situatie al dan niet mogelijk is.

Cookie-instellingen