Wachttijden vergunningaanvragen Wet natuurbescherming

Vanwege de stikstofproblematiek is er een grote werkvoorraad ontstaan bij de verlening van natuurvergunningen. Ook komen er meer nieuwe aanvragen binnen dan gewoonlijk. Hierdoor kan het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk. 

Op deze pagina vindt u een overzicht van de gemiddelde wachttijden, zodat u een indicatie heeft hoe lang u op uw vergunning moet wachten. De wachttijden worden elke maand geüpdatet, de huidige cijfers zijn van de maand: maart.
 

Hoeveel aanvragen zijn er (in behandeling)? 

Totaal aantal aanvragen   807                       
Aantal aanvragen afgelopen maand ontvangen 23
Aantal aanvragen afgelopen maand in behandeling 489
Aantal aanvragen afgelopen maand afgehandeld 35
Wachttijden lopen op/lopen af lopen op

 

 

 

 

 

Wanneer is mijn vergunningaanvraag aan de beurt?

In het onderstaande overzicht vindt u hoe lang het gemiddeld duurt voor uw vergunningaanvraag in behandeling wordt genomen. Het pijltje achter de gemiddelde wachttijden geeft aan of de wachttijden in de categorie oplopen of dalen ten opzichte van de maand ervoor. Onder de tabel vindt u meer uitleg over de categorieën. 

Categorie Gemiddelde wachttijd
Agrarisch eenvoudig 4 maanden
Agrarisch complex 8 maanden
Industrie 6 maanden
Verkeer, Infra & Overig 6 weken
Woningbouw (inclusief beroep op stikstofregistratiesysteem)  4 weken
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 4 weken

 

Agrarisch eenvoudig

Onder deze categorie vallen de aanvragen van agrarische bedrijven. Deze aanvragen worden risicogericht afgehandeld. Bij deze aanvragen, die eerder passend zijn beoordeeld en/of een gering effect op Natura 2000-gebieden hebben, wordt minder diepgaand beoordeeld.

 

Agrarisch complex

Onder deze categorie vallen ook de aanvragen van agrarische bedrijven. Maar dan de aanvragen met een effect op Natura 2000-gebieden van >0,5 mol N/ha/jr en/of aanvragen die niet eerder passend zijn beoordeeld.

 


Industrie

Onder deze categorie vallen aanvragen voor industriële projecten. Ook deze aanvragen worden risicogericht afgehandeld.

 

 

Verkeer, infra en overig

Onder deze categorie vallen aanvragen van bedrijven, niet zijnde agrarisch, infrastructurele projecten en verkeersprojecten. Ook deze aanvragen worden risicogericht afgehandeld.

 

 

Woningbouw (inclusief beroep op stikstofregistratiesysteem) – Prioriteit

Woningbouwprojecten kunnen bij hun vergunningaanvraag gebruik maken van de stikstofruimte in het landelijk stikstofregistratiesysteem. Deze procedures worden direct en met voorrang opgepakt zodat de benodigde stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem kan worden vastgelegd. 

Bekijk ook de vraag: Hoe kan ik als gemeente of projectontwikkelaar stikstofruimte verkrijgen voor woningbouw?

 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen – Prioriteit

Om te voorkomen dat deelnemers aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen
hun subsidie mislopen, worden deze aanvragen voor (gedeeltelijke) intrekking van de Wnb-vergunning met prioriteit opgepakt.  

 

 

Wat kan ik doen om te zorgen dat mijn aanvraag zo snel mogelijk behandeld wordt? 

Om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen is het belangrijk dat u uw aanvraag compleet en via het digitale aanvraagformulier indient, met alle gevraagde gegevens en bijlagen. Het behandelen van uw aanvraag duurt onnodig lang wanneer blijkt dat onderdelen ontbreken. Meer informatie over het indienen van een volledige aanvraag vindt u op de website van de provincie Noord-Brabant

Cookie-instellingen